hem kontor projekt kontor-1 vilka kontor-2 info

Vilka är vi?

Kai Haldin Namn: Kai Haldin [Arkitekt]
Arbete: Kai sitter oftast och skissar.
               Arcona´s ansikte utåt. Kontorsansvarig
Telefon: 019-777 01 50
Mobil: 070-601 40 70

Karl-Heinz Thielebeule

Namn: Karl-Heinz Thielebeule [Byggnadsingenjör]
Arbete: Seniorkonsult


Malin Johansson Namn: Malin Johansson [Byggnadsingenjör]
Arbete: Projektering och CAD-ansvarig
Telefon: 019-777 01 51
Mobil: 070-365 02 31

Dennis F Bergetoft Namn: Dennis F Bergetoft [Byggnadsingenjör]
Arbete: Projektering
Telefon: 019-777 01 52
Arcona Byggprojektering
Box 5924
V.Vintergatan 110
700 05 Örebro
Tel: 019-12 70 82
Fax: 019-18 59 03
@: arcona@arconabyggprojektering.se